Zakelijk Leasen

Besparingstips

Tip 1: Het leasen van een occasion

Een Occasion Lease auto levert u naast een goed verzorgde en direct leverbare auto een directe besparing op (tot wel 25 à 30%) ten opzichte van een vergelijkbare nieuwe leaseauto.

Tevens heeft het leasen van een occasion het voordeel van een korte(re) contracttermijn.

Indicatie besparing: Dit levert u gemiddeld een voordeel op van € 130,- per auto per maand.

Occasion lease
Fuel

Tip 2: Autokeuze op basis van exploitatiekosten

Ruim 25% van de totale autokosten bestaat uit brandstofkosten. Het is dus uitermate belangrijk om brandstofkosten te betrekken bij de autokeuze. Daarom adviseren wij u om de normleasebedragen inclusief brandstof vast te stellen. Een lager brandstofverbruik leidt tevens tot minder CO2-uitstoot.

Indicatie besparing: Gemiddeld ongeveer € 18,- per auto per maand.

Tip 3: Keuze brandstof bij beperkte autokeuze

Schrijft u bepaalde autotypen voor binnen een bepaalde autocategorie, houdt u dan rekening met de lage exploitatiekosten van modellen met 7%-bijtelling. Door de lage CO2-uitstoot zijn deze modellen vrijgesteld van de wegenbelasting en zijn ze daardoor aantrekkelijk.

Let op, dit voordeel vervalt deels op 1 januari 2016. Vanaf dan bedragen de meerkosten, afhankelijk van het type auto, circa € 20 tot € 85 per auto per maand.

Tip 4: Keuze brandstof bij vrije autokeuze

Over het algemeen is de consumentenprijs van een dieseluitvoering € 2.800,- hoger dan eenzelfde benzine versie. De ontwikkelingen rondom de hoogte van de brandstofprijzen, het verschil in prijs tussen benzine en diesel en de hoogte van de wegenbelasting zijn moeilijk voorspelbaar. Vandaar dat een exact brandstofomslagpunt niet vast te stellen is.

Op basis van periodieke berekeningen en de ontwikkelingen in de markt maken wij een zo goed mogelijke inschatting van het brandstofomslagpunt. Volgens de laatste berekeningen ligt het omslagpunt rond de 35.000km.
Ons advies:

  • Controleer of de gemiddelde autokeuze tussen benzine- en dieselmodellen in balans is
  • Wijs medewerkers die minder dan 35.000 km rijden een benzineauto toe en medewerkers die meer dan 35.000 km rijden een diesel

Omdat een benzineauto in consumentenprijs lager is dan een diesel is uw jaarlijks bedrag aan BTW-correctie ook lager evenals de fiscale bijtelling voor uw medewerker.

Tip 5: Onderhoud & vervangend vervoer

Uw medewerker kan via de LeasePlan AfspraakPlanner of MijnLeasePlan een afspraak inplannen bij hem of haar in de buurt. De auto wordt gehaald en gebracht en door sommige ondernemingen wordt de auto schoongemaakt. Dat scheelt veel tijd voor uw medewerker, wat een besparing oplevert.

U kunt bovendien overwegen om een auto uit het B-segment (Opel Corsa e.d.) ter beschikking te stellen indien een vervangende auto in verband met schade nodig is. Dat levert u een extra besparing op.

Indicatie besparing: € 4,50 per auto per maand.

Onderhoud
Onbemand tanken

Tip 6: Onbemand en secundair tanken

Indien u stuurt op het tankgedrag en berijders aanspoort om niet langs de snelweg te tanken maar lokaal en het liefst bij onbemande tankstations, dan is een behoorlijke besparing realiseerbaar. Het is voortaan mogelijk om via de tankkaart bepaalde tankingen uit te sluiten. Laat berijders zich aanmelden op MijnLeasePlan. Dit berijdersdashboard geeft inzicht in de tanklocaties en heeft tal van andere interessante functionaliteiten.

Indicatie besparing: € 4,50 per auto per maand.

Tip 7: Looptijd verkorten of verlengen

Wilt u uw auto eerder inleveren, of juist langer doorrijden? U bepaalt het zelf. De verrekening hiervan gebeurt op basis van de meer- minder dagprijzen, die u eenvoudig kunt berekenen.

Langer doorrijden
Fuel

Tip 8: Brandstofverbruik

Het brandstofverbruik is mede afhankelijk van de omstandigheden waaronder berijders gebruik maken van de auto.

Onder normale omstandigheden kunt u er van uitgaan dat meer dan 20% meerverbruik kan worden gekenmerkt als besparingsmogelijkheid. Door berijders met een te hoog brandstofverbruik tips te geven over zuinig rijden, "Het nieuwe rijden", is onderstaande besparing mogelijk. Laat berijders zich aanmelden op MijnLeasePlan. Dit berijdersdashboard geeft inzicht in het brandstofverbruik en heeft tal van andere interessante functionaliteiten.

Indicatie besparing: € 9,- per auto per maand.

Tip 9: Courante autokeuze

Wilt u zoveel mogelijk auto tegen zo laag mogelijke kosten? Stel uw leasebudget vast op basis van courante en actuele modellen, hiermee verlaagt u de autokosten. U krijgt de gewenste autokeuze tegen continu de laagste exploitatiekosten, doordat courante auto's het leasebudget bepalen.

Indicatie besparing: € 25,- per auto per maand.

budget